Accessibility Links

Det osynliga folket (1972)

Short, Documentary 30min

ENG

Diakité’s unique historical document, made together with Gary Engman and Nordal Åkerman, records the precarious living conditions of foreign students, immigrants, and in particular the African diaspora in southern Sweden in the ‘70s. Together with For Personal Reasons, we are screening the film to spotlight Diakité’s important but often forgotten work.

Madubuko Diakité is a Human Rights lawyer, writer, and documentary filmmaker born in 1940. In 1968, he moved from the USA to Sweden to study filmmaking and pursue a Ph.D. In 1992, he earned a Licentiate in Law at Lund University. Since then, he has researched Human Rights at the Raoul Wallenberg Institute in Lund and has been active in anti-discrimination organizations in Sweden. He has published articles on film and human rights law for several international publications and has headed several projects on the rights of people of African descent.

SV

Diakités unika historiska dokumentär, som gjordes tillsammans med Gary Engman och Nordal Åkerman, visar de osäkra levnadsvillkoren för utländska studenter, invandrare och i synnerhet den afrikanska diasporan i södra Sverige på 70-talet. Tillsammans med For Personal Reasons visar vi filmen för att sätta fokus på Diakités viktiga men ofta bortglömda arbete.

Madubuko Diakité är en människorättsadvokat, författare och dokumentärfilmare född 1940. År 1968 flyttade han från USA till Sverige för att studera filmskapande och doktorera. 1992 tog han en licentiatexamen i juridik vid Lunds universitet. Sedan dess har han forskat om mänskliga rättigheter vid Raoul Wallenberg-institutet i Lund och varit aktiv i antidiskrimineringsorganisationer i Sverige. Han har publicerat många artiklar om film och mänskliga rättigheter internationellt och har lett flera projekt om rättigheter för personer med afrikansk härkomst.

Language

Swedish

Country

Sweden